Uyluk Germe

Uyluk germe uyluk bölümünün üst kısmının iç ve ön yüzündeki fazla sarkmış deri ve yağ dokusunun ekizyonu (alınması) ve gerilmesi işlemidir. Sonuçta daha sıkı, gergin daha genç bir kontur kazanılmış olur ve bu amaçla uygulanan cerrahi prosedürdür.

Uyluk germe cerrahisi, uyluğun üst ve iç kısmını sıkılaştırmak, germek için fazla olan deri ve altındaki yağlı gözeli dokunun çıkarılmasıdır. Bu uygulama bir skar bırakır. Bu iz kasıklardan başlar, uyluk iç yüzünden kalçanın alt sınırına uzanır. Uyluğun iç kısmında aşırı deri birikmesi yani yığılmasının olduğu durumlarda bu gevşeklik diz kapaklarının iç yanlarına dek uzanabilir O zaman bu duruma göre ek bir cerrahi ilave edilebilir ve kontur daha düzgün yapılabilir. Bu durumda uyluğun iç kısmında vertical (dikey) bir skar meydana gelecektir.

TOP