Jinekomasti Ameliyatı

Erkek Estetik Meme Ameliyatı

Jinekomasti Nedir?

Erkekte meme büyümesi olarak bilinen Jinekomasti, erkek memesinde duktal doku ve stroma artışı nedeni ile olur. Yenidoğan, adolesan (ergenlik) ve yaşlılarda hormonal değişikliklere bağlı olarak görülebilir. Ergenlik dönemindeki erkeklerin %75 inde görülür. Bunların da %75 i birkaç yıl içinde kaybolur. Bu dönemde görülen Jinekomastide kendiliğinden gerileme görülmesi için en az 2 yıl beklenmelidir.

Bazı sistemik nedenler de Jinekomastiye yol açabilir. Bunlar arasında karaciğer hastalıkları ( hepatit, siroz ), tiroid hastalıkları, bazı tümörler ( akciğer, testis, adrenal, hipofiz, kolon, prostat ca. vb) kronik ilaç kullanımı ( simetidine, tansiyon ilaçları, steroidler) sayılabilir. Ancak bu durumlarla çok çok nadiren karşılaşmaktayız.

Jinekomasti nedeni olarak sıklıkla gördüğümüz ise bu durumu açıklayacak herhangi bir laboratuar veya klinik anormallik saptanmamasıdır.

Sebep ne olursa olsun bu durum erkeklerde büyük bir sıkıntıya neden olur. Yüzme, güneşlenme ve spor yaparken üst giysilerini çıkarmaya çekinirler. Bu durumu diyet, egzersiz yapmak geçirmez. Jinekomasti tedavisi cerrahidir, tek çözüm bu dokunun alınması yani erkekte meme büyümesi ameliyatıdır.

Jinekomasti Öngörüşme

Bu görüşmede doktorunuz tarafından, sizin genel tıbbi durumunuz ( ilaç kullanımı, hastalıklar vb) ve daha önceden geçirilen operasyonlar ve anestezi sorgulanır. Aynı zamanda aldığınız vitamin ve ilaçlar sorulur. Örneğin vücut geliştirme esnasında kullanılan anabolik steroidler, Jinekomastiye neden olabilmektedir. Operasyon sonrası süreç, bakım ve ne beklemeniz gerektiği yine size açıklanır.

Erkekte meme küçültme ameliyatı - Jinekomasti ameliyatında hangi anestezi kullanılır? Hastanede kalmam gerekir mi?
Bu operasyon genel anestezi veya lokal anestezi (sedasyon) ile günübirlik olarak hastanede kalmaya gerek olmaksızın ya da en fazla 1 gece hastanede kalarak yapılabilir.

Jinekomasti yani Erkekte meme büyümesi ameliyatı iki şekilde yapılabilir:

1. Meme başı (areola) çevresinden bir insizyon (kesi) yapılarak ve istenmeyen meme dokusu çıkartıldığı cerrahi exizyon.

2. Buna alternatif olarak ve genelde çok sık kullandığımız diğer yöntem ise memelerdeki fazla dokuyu özel dizaynlı yağ çekme aletleri (Liposuction kanülleri) ile çektiğimiz, son yıllarda da Lazer Lipoliz destekli Liposuction yöntemidir. Bu işlem laser lipoliz cihazı ile önce yağların eritilip (lazer lipoliz), ince kanüller yardımıyla vakum ile yağ alma (liposuction) işlemidir.

Bazen yukarıdaki iki yöntemi de kombine ( CERRAHİ exizyon+ LASER liposuction) olarak kullanabiliriz. Unutmayalım ki her hastada normal yani düz bir meme görünümü hedeflemekteyiz.

Psödojinekomasti Nedir?

Psödojinekomasti erkek meme boyutlarında, yağ depolanmasına bağlı artış görülmesidir. Meme gland dokusunda artış yoktur. Tedavisi liposuction (laser ya da vaser) dır.

Jinekomasti ameliyatı sonrası iyileşme döneminde bazı şeyleri bilmelisiniz:

Erkekte meme küçültme yani Jinekomasti ameliyatı sonrası birkaç hafta (2-3 hafta) süreyle bir korse kullanmanız gerekecektir. Bu hem ödemlerin daha çabuk gerilemesini sağlar hem de ciltteki sarkmaları toparlar. Bu dönemde ciltte bir takım sertlikler ele gelebilir. Bu durum en geç bir ay içinde giderek azalıp düzelecek bir durumdur.

Hafif ağrılarınız olabilir. Basit ağrı kesiciler yeterli olacaktır. Kanamayı arttırıcı etkisinden dolayı Aspirin kullanılmamalıdır.

Operasyon sonrası için emin olun. Alınan meme dokusu bir daha asla oluşmayacaktır. Hızla normale döneceksiniz. Alınan meme dokusu üzerindeki deri giderek kendini toplayacaktır.

Mesleğiniz ve seçilen operasyon çeşidine bağlı işe 2-7 gün içinde işinize ve gündelik hayata dönebilirsiniz. Ağır kaldırma en az iki hafta yasaktır.

Yüzme ve özellikle ağır sporlar en az bir ay yapılmamalıdır. Yürüyüş gibi hafif sporlar önerilir. Enfeksiyon çok nadirdir. Zaten verilen antibiyotikler enfeksiyonu önlemek için yeterli olacaktır. Bazen çok nadir olarak sadece yağ çekme (lazer liposuction) metodlarının uygulandığı hastalarda ikinci bir operasyon kalan dokuyu almak için gerekebilir. Bu durum ancak meme dokusunun çok büyük olduğu durumlarda olabilir.

TOP